Transport Mapping
Disseny de mapes de transport públic

Mapa de carreteres de Catalunya

Aquest mapa representa les carreteres de la Xarxa Bàsica com un plànol de Metro, amb els colors assignats d'acord amb el criteri de numeració que va implemntar la Generalitat de Catalunya l'any 2001:

  • Taronja: eixos Nord-sud (C-1x)
  • Verd: eixos est-oest (C-2x)
  • Vermell: eixos paral·lels a la costa (C-3x)
  • Blau fosc: eixos perpendiculars a la costa (C-4x, C-5x, C-6x)

També estan representades altres vies:

  • Lila: Autopistes
  • Turquesa: Autovies
  • Gris: carreteres nacionals
  • Verd i magenta: carreteres locals

També estan representades les capitals de comarca i altres poblacions de referència

En els nusos on no hi ha integrats tots els moviments possibles, estan indicats amb unes fletxes els que sí ho són.

Comprar

Mapa de rius i embassaments de Catalunya

Els rius no treballen com una xarxa (físicament és impossible), sinó com a col·lectors que es van nodrint d'altres afluents.

Tot i això, també es poden representar esquemàticament com plànols de transport públic a través de les conques hidrogràfiques. Així podem entendre d'una forma més entenedora la seva estructura i copsar a simple vista els embassaments més detacats i els seus usos

Comprar Disponible properament