Transport Mapping
Disseny de mapes de transport públic

Servei de consultoria, elaboració de plànols i informació a l'usuari

Cada ciutat és única i això fa que cada projete de mapa i senyalització també ho sigui. Que tot el projecte sigui consistent en tots els aspectes i fàcilment editable per a futurs canvis requereix d'una àmplia visió del conjunt de la xarxa i d'uns coneixements importants de les eines gràfiques disponibles.

Per aquest motiu ofereixo un servei de consultoria, disseny de mapes de transport i altres infografies relacionades. Us acompanyaré en tot el procés, des de l'estudi i diagnòstic de la situació actual, passant per la confecció de diverses propostes de disseny de mapes i senyalització, fins el disseny de la solució final i entrega del material en suport digital per a la seva posterior impressió i col·locació.

Pots consultar els projectes més destacats a l'apartat del Portafoli, i pots escriure'm a l'apartat de Contacte.