Transport Mapping
Disseny de mapes de transport públic

La senyalització marca l'experiència de l'usuari

Un bon mapa no és tan útil si no hi ha una senyalització que el complementi i acompanyi. La informació estàtica a les parades sempre estarà disponible per a tothom, nit i dia, plogui o faci sol. En canvi, els panells que ofereixen informació en temps real tenen un cost de manteniment alt i són més propensos a avaries que un simple paper. Per una altra banda, la informació que s'ofereix a través del telèfon mòbil només és útil si la persona usuària hi pot accedir: molta gent no té traça amb les noves tecnologies o senzillament s'ha quedat sense bateria.

Les parades han de tenir la informació necessària que respongui a totes les preguntes que qualsevol es pugui fer sobre el seu trajecte, tant si l'està començant, finalitzant, o si està fent un transbordament.

És per aquest motiu que han de contenir, sempre i quan sigui possible, la següent informació:

  • Nom de la parada, com més curt i senzill millor
  • Número unívoc de parada
  • Mapa general de la xarxa
  • Termòmetre de cada línia que doni servei en aquella parada
  • Horaris de pas de cada línia, mostrat en hores exactes o per freqüència
  • Les tarifes vigents
  • Mapa de situació en el cas de ser punt de connexió amb altres línies
  • Introduir elements tecnològics passius (com un codi QR i/o un xip NFC) que portin a la web o app amb informació actualitzada dels temps de pas
  • Espai reservat per a alteracions programades del servei
  • Data d'última actualització

Si a la xarxa de transport de la que formes part compleix gran part d'aquests elements, enhorabona! Si per desgràcia falten molts elements, o bé mantenir la informació actualitzada resulta massa complicat, us puc oferir els meus serveis de consultoria. Troba'm a l'apartat Contacte.